1
2
67463133_2362718323970319_3595280740813635584_o
5
65096046_2332782786963873_1926915701298167808_n
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

   Viziunea Şcolii


Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

   Misiunea Şcolii


Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale…citeşte mai mult


Şcoala NoastrăIstoricRelaţii PubliceUniformaConsiliul de AdministraţieRegulamente
scoala

Întâlnim în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea documente care se referă la școlile sătești existente în localitățile aflate în cuprinsul județului Dâmbovița. Nu se poate vorbi însă de existența unui învățământ organizat , excepție făcând satele Pătroaia, Cornești și Suța.

În afara școlilor domnești mai existau cele de instrucție elementară aflate pe lângă biserici din târguri și din sate, așa cum menționează o poruncă domnească: ”preoții așezați la târguri sau la sate să fie capabili să dea învățătură copiilor”.

Sunt înregistrați patru preoți, partu diaconi și un copil de preot știutor de carte în așezarea Șerbăneștilor2, iar în Glodeni Vale patru preoți și doi copii ai acestora. Epoca în care intra România în 1821, poartă amprenta dezvoltării și a progresului și în domeniul învățământului, cu implicații deosebite înevoluția societății.

În conformitate cu Regulamentele organice (1831-1832) școala este considerată o instituție de stat, iar limba română este limba de predare pe toate treptele învățământului.

În istoria dezvoltării învățământului din țara noastră, anul 1838 are o deosebită importanță. După ce au fost puse bazele învățământului în limba română, prin crearea de școli naționale în București și în toate capitalele de județe, s-a trecut , începând cu anul 1838 la înființarea de școli sătești. În județul Dâmbovița, organizatorul și conducătorul cursurilor de pregătire a candidaților de învățători, a fost Mihalache Drăghiceanu, profesor la școala începătoare din Târgoviște, înființată în anul 1833, la 20 iunie.

CITESTE MAI DEPARTE  monografia Școlii gimnaziale ”Mihai Viteazul”

Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Pucioasa
Compartimentul pentru Informare Publică
Str. Fîntînilor, nr 18
telefon/ fax: 0245 760412
Program de funcţionare:
– luni-vineri, între orele 8:30-14:00;

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru mai multe detalii consultaţi:

- Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public

- Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Şcolii Gimnaziale « Mihai Viteazul« Pucioasa, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa şcolii ( Str. Fîntînilor, nr. 18, Pucioasa)

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

>- Cerere solicitare informaţii de interes public    (descarcă)

- Reclamaţie administrativă 1                  (descarcă)
- Reclamaţie administrativă 2                  (descarcă)

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale « Mihai Viteazul« Pucioasa ;


- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Şcolii Gimnaziale « Mihai Viteazul« Pucioasa ;

- Coordonatele de contact ale Şcolii Gimnaziale « Mihai Viteazul« Pucioasa , respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

- Programele şi strategiile proprii;

- Documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către direcţiile din cadrul Şcolii Gimnaziale « Mihai Viteazul« Pucioasa sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;

- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Contacte Şcoala Gimnazială «Mihai Viteazul« Pucioasa

Responsabil relaţii publice,

Prof. Ana Mihaela- membru în Consiliul de Administraţie

Str. Fîntînilor, nr 18, Pucioasa, Dâmboviţa 
telefon/ fax: 0245 760412

Adresa de e-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com

Adresa paginii de internet: www.sgmvp.ro

uniforma scolii

1. BAZA LEGALĂ


Documente de referinţă care reglementează purtarea uniformei sunt:

- LEN Nr. 1/2011, art. 80, 86
- RI, art. 25, 87
- ROFUIP, art. 45, 101, 111, 112
- Legea nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, art.5

2. COMPONENŢA UNIFORMEI


În conformitate cu legislaţia precizată mai sus, cu hotărârea CP şi cu acordul CRP şi al CŞE, începând cu anul şcolar 2014-2015, pe toată durata cursurilor şcolare şi a activităţilor în care este reprezentată şcoala, elevii vor purta uniforma personalizată, constând în:

Băieţi: cămaşă albă sau bleu (simplă, fără înscrisuri, desene, modele) sau tricou alb (simplu, fără înscrisuri, desene, modele), cravată sau papion (în carouri din materialul uniformei sau de culoare neagră), vestă în carouri (model la alegere), sacou negru (opţional, model la alegere), pantalon de uniformă de culoare neagră sau jeans clasic negru (nu se acceptă culoarea albastru deschis şi nici modelele: mulat, cu tăieturi, cu talie joasă).

Fete: cămaşă albă sau bleu (simplă, fără înscrisuri, desene, modele) sau tricou alb (simplu, fără înscrisuri, desene, modele), cravată sau papion - opţional (în carouri din materialul uniformei sau de culoare neagră), vestă în carouri (model la alegere), sacou negru (opţional, model la alegere), pantalon de uniformă de culoare neagră / în carouri (materialul uniformei) / jeans clasic negru (nu se acceptă culoarea albastru deschis şi nici modelele: mulat, cu tăieturi, cu talie joasă) sau fustă în carouri-materialul uniformei, model la alegere ( nu se acceptă alte culori şi materiale pentru fustă). Fetele pot înlocui fusta şi vesta cu un sarafan din acelaşi material. Se pot asocia alte elemente în culorile şi materialele uniformei (bentiţe, blazer, pelerină, pardesiu, beretă, şapcă sau pălărie).

Este obligatorie purtarea a minim 3 piese din componenţa uniformei şi anume: cămaşă (tricou) de culoare albă, vestă sau sacou, pantalon / fustă. Numai pentru orele de educaţie fizică, uniforma va fi înlocuită cu echipament de sport.

După terminarea orei de educaţie fizică, elevii au obligaţia de a se îmbrăca din nou în uniformă.

Este interzisă pătrunderea în incinta şcolii în altă ţinută. Nepurtarea uniformei este considerată abatere şi se sancţionează conform procedurii privind ţinuta elevilor.

Hotărâri ale CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE »


An școlar 2019-2020


TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2019-2020 »

----------> Iunie 2020 <-----------
----------> Mai 2020 (3) <-----------
----------> Mai 2020 (2) <-----------
----------> Mai 2020 <-----------
----------> Februarie 2020 (2) <-----------
----------> Februarie 2020 (1) <-----------
----------> Ianuarie 2020 <-----------
----------> Decembrie 2019 <-----------
----------> Noiembrie 2019 <-----------
----------> Octombrie 2019 <-----------
----------> Septembrie 2019 (2) <-----------
----------> Septembrie 2019 (1) <-----------

An școlar 2018-2019


----------> August 2019 <-----------
----------> Iulie 2019 <-----------
----------> Iunie 2019 <-----------
----------> Mai 2019 (2) <-----------
----------> Mai 2019 (1) <-----------
----------> Aprilie 2019 <-----------
----------> Martie 2019 (2) <-----------
----------> Martie 2019 (1) <-----------
----------> Februarie 2019 <-----------
----------> Ianuarie 2019 <-----------
----------> Decembrie 2018 <-----------
----------> Noiembrie 2018 <-----------
----------> Octombrie 2018 <-----------
----------> Septembrie 2018 (2) <-----------
----------> Septembrie 2018 (1) <-----------

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2017-2018 »
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2017-2018 »
TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2017-2018 »

----------> August 2018 <-----------
----------> Iulie 2018 <-----------
----------> Iunie 2018 <-----------
----------> Mai 2018 <-----------
----------> Aprilie (2) 2018 <-----------
----------> Aprilie (1) 2018 <-----------
----------> Februarie 2018 <-----------
----------> Ianuarie 2018 <-----------
----------> Decembrie 2017 <-----------
----------> Noiembrie 2017 (2) <-----------
----------> Noiembrie 2017 (1) <-----------
----------> Octombrie 2017 <-----------
----------> Septembrie 2017 (2) <-----------
----------> Septembrie 2017 (1) <-----------

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2016-2017 »
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2016-2017 »
TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2016-2017 »

----------> August 2017 <-----------
----------> Iunie 2017 <-----------
----------> Mai 2017 <-----------
----------> Aprilie 2017 <-----------
----------> Martie 2017 <-----------
----------> Februarie 2017 <-----------
----------> Ianuarie 2017 <-----------

----------> Decembrie 2016 <-----------
----------> Noiembrie 2016 <-----------
----------> Octombrie 2016 <-----------
----------> Septembrie 2016 (1) <-----------
----------> Septembrie 2016 (2) <-----------

Atributii CA 2015-2016 »
Decizia CA »
Tematica CA »

----------> August 2016 <-----------
----------> Iunie 2016 <-----------
----------> Mai 2016 <-----------
----------> Aprilie 2016 <-----------
----------> Martie 2016 <-----------
----------> Februarie 2016 <-----------
----------> Ianuarie 2016 <-----------

----------> Decembrie 2015 <-----------
----------> Noiembrie 2015 <-----------
----------> Octombrie 2015 <-----------
----------> Septembrie 2015 <----------

Activitati Extracurriculare