Prima pagină / Informații de interes public

Informații de interes public

BURSE 2023-2024

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

MODELE DE CERERE BURSE 2023-2024

ORDIN BURSE 2023-2024


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2021 BUGET 2022 


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2021 BUGET 2021 


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2020 BUGET 2020 


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 BUGET 2019 


În vederea respectării aplicării prevederilor art.71 alin(1) lit.(a) din Legea nr.448/2006 (R) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm de apariția aplicației – Voci pentru mâini – care dă posibilitatea interpretării la distanță în limbaj mimico-gestual.

Pentru informații suplimentare puteți accesa site-ul – Voci pentru mâini: Interpretare video la distanță

Aplicația poate fi descărcată pe smartphone din Magazin Play (Google Play).


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2024 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 Septembrie 2023 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2023 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2022 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2022 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2021 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2021 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2020 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2019 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2019 aici


Anunț pentru ocuparea  următoarelor posturi contractual vacante.

1. Administrator patrimoniu (M)– 1 post- normă întreagă, perioadă nedeterminată
2. Îngrijitoare ( M/G) – 2 posturi – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Informații suplimentare aici


Rezultatele  FINALE pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  FINALE pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


Rezultatele  probei scrise pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  probei practice pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2019, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2018, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2017, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2016, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2015, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2018 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2017 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2016 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2015 aici


ORDIN pentru aprobarea STATUTULUI ELEVULUI – nr.4742 / 10.08.2016 aici
Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ aici


Anunț pentru ocuparea  următoarelor posturi contractual vacante.

  1. Informatician I A (S)– normă întreagă, perioadă nedeterminată
  2. Paznic I M – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Informații suplimentare aici

Fișa postului – INFORMATICIAN aici

Fișa postului – PAZNIC aici


Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – informatician aici

Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – paznic aici


Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC  aici


Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – INFORMATICIAN aici

Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant PAZNIC  aici


REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC aici


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019                                                                                                                                       click BUGET 2016 


Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice citește