Programul Comenius

PARTENERIAT SCOLAR BILATERALECOMENIUS – 13-PBL-52-DB-RO-FR EUROPE ET TRADITIONS : „Valeurs fondamentales et culturelles de l’Homme”

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” în pateneriat cu

COLLEGE FRANCOISE SAGAN, Bornel, France

De curând Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa a obţinut finanţare pentru Proiectul de Parteneriat Şcolar Bilateral Comenius – 13-PBL-52-DB-RO-FR EUROPE ET TRADITIONS: “Valeurs fondamentales et culturelles de l’Homme”, în valoare de 24000 euro.

În perioada august 2013-2015 acest proiect va fi implementat împreună cu partenerul : COLLEGE FRANCOISE SAGAN, BORNEL, France.

Obiectivele proiectului urmăresc dezvoltarea abilităţilor elevilor de a comunica în limbi străine, de a folosi vocabular specific în situatii practice, precum şi a unor abilităţi artistice (muzică, dans, teatru, fotografie, pictură), dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii elevilor prin realizarea unor creaţii originale şi joc. Respectarea, păstrarea şi promovarea culturii şi tradiţiilor locale din fiecare ţara parteneră, ca şi dezvoltarea unei mentalităţi pozitive în rândul elevilor şi profesorilor legate de cetăţenia europeană, toleranţă, egalitate de şanse, interculturalitate, sunt alte valori care vor fi promovate pe parcursul derulării proiectului.

Pentru comunicarea între parteneri se vor utiliza TIC, instrumentele de comunicare moderne, dar şi cele clasice. În acest sens vor fi folosite creativitatea şi motivaţia elevilor, în vederea formării şi dezvoltării  competentelor cheie, a auto-încrederii. Proiectul presupune implicarea personală a elevilor, cunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural. Se va încuraja participarea elevilor cu dizabilităţi şi / sau apartinând minorităţilor entice.

Până acum a fost constituită echipa de proiect formată din 10 cadre didactice şi 50 de elevi, selectaţi după criterii bine stabilite, printr-o procedură clară şi transparentă.

Profesorii selectaţi pentru participare la  proiectul COMENIUS au dat dovadă de abilităţi deosebite de comunicare în limba de lucru a proiectului (limba engleză), cât şi limba de comunicare a partenerilor (limba franceză), de toleranţă, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare şi lucru în echipă. De asemenea au dovedit experienţă în organizarea şi coordonarea de  proiecte, activităţi de voluntariat, excursii şi alte activităţi extraşcolare.

Elevii selectaţi au abilităţi deosebite de comunicare în limba de lucru a proiectului (limba engleză), cât şi limba de comunicare a partenerilor (limba franceză), de toleranţă, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare şi lucru în echipă, dovedesc competenţe digitale, curiozitate intelectuală, capacitate discursivă, argumentativă, spirit de iniţiativă, au fost implicaţi în proiecte, activităţi de voluntariat, alte activităţi extraşcolare.

Echipa de proiect- cadre didactice este formată din: prof. Diaconescu Grigore – coordonator proiect, responsabil de echipă, director prof. Grosu Gabriel-Mihai – responsabil financiar, prof. Pincovici Alina-Ivona – responsabil activităţi de documentare şi diseminare, prof. Ion Sorin – responsabil IT şi activităţi de comunicare electronică, prof. Iacob Elena, prof. Zamfir Aurora – activităţi în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare, prof. Teotoc Loredana – activităţi în cadrul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii, prof. Vintilă Georgiana – activităţi în cadrul ariei curriculare Om şi societate, prof. Tufeanu Cornelia – activităţi în cadrul ariei curriculare Arte, prof. Parnia Ovidiu –  activităţi în cadrul ariei curriculare Tehnologii.

A fost creat blog-ul proiectului, ca modalitate eficientă pentru publicarea de informaţii de către parteneri. Pe acest blog au fost postate obiectivele  şi activităţile proiectului, prezentări ale şcolii şi oraşului, dar şi alte informaţii de interes comun.

Cu un deosebit talent, elevii implicaţi în proiect au creat logo-uri. În urma concursului au fost alese la nivel de şcoală 3 dintre acestea, care vor participa la concursul pentru desemnarea logo-ului câştigător, care va însoţi proiectul, pe tot parcursul desfăşurării acestuia.

De asemenea a fost elaborat şi editat calendarul 2014 în format electronic, cu imagini reprezentând tradiţiile populare, calendar care a fost trimis on-line şcolii partenere.

În prezent sunt în derulare activităţi de formare a elevilor şi profesorilor participanţi, pentru perfecţionarea limbii franceze şi îmbunătăţirea fluenţei discursului oral în limba partenerilor.

În luna aplilie va avea loc mobilitatea elevilor români în Franţa, care va include vizite la obiective turistice în concordanţă cu tema proiectului, lucrul în comun, elevi francezi şi români pe teme de libertate individuală, discuţii despre locul elevului în şcoala sa, în oraşul său, în   ţara sa, în Europa, lucru pe baza noţiunii de valoare europeană, participarea la lecţii, învățare de cântece și dansuri tradiționale diferite ale țării gazdă, crearea de CD-uri și clipuri video, activităţi sportive (rugby), seara   specială românească (elevii prezintă comparativ: ţările, regiunile, şcolile  şi viaţa de zi cu zi, aspecte geografice şi istorice importante, aspecte culturale, mâncăruri tradiţionale, muzică, folclor etc.), concurs pe tema: « Ne cunoaştem partenerul? ». Între profesori vor avea loc discuții pe probleme de educație, prezentari (PowerPoint)  și ateliere de lucru pentru crearea unui Curriculum opţional „Obiceiuri şi tradiţii locale”, pregătirea mobilităţii în România.

Considerăm că acest proiect este un real câştig atât pentru elevi, cât şi pentru şcoală, pentru profesori, pentru comunitate, deorece în acest fel vom putea arăta şi altora tradiţiile şcolii şi ale comunităţii, vom face cunoscute atât şcoala cât şi localitatea noastră în Europa, vom deveni mai conştienţi de identitatea noastră naţională şi europeană.

 

       Director, prof. Grosu Gabriel-Mihai

       Coordonator programe şi proiecte educative, prof. înv. primar Pincovici Alina-Ivona