Prima pagină / Informații de interes public

Informații de interes public


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 BUGET 2019 


În vederea respectării aplicării prevederilor art.71 alin(1) lit.(a) din Legea nr.448/2006 (R) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm de apariția aplicației – Voci pentru mâini – care dă posibilitatea interpretării la distanță în limbaj mimico-gestual.

Pentru informații suplimentare puteți accesa site-ul – Voci pentru mâini: Interpretare video la distanță

Aplicația poate fi descărcată pe smartphone din Magazin Play (Google Play).


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2021 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2021 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 septembrie 2020 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2019 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2018 aici


Anunț pentru ocuparea  următoarelor posturi contractual vacante.

1. Administrator patrimoniu (M)– 1 post- normă întreagă, perioadă nedeterminată
2. Îngrijitoare ( M/G) – 2 posturi – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Informații suplimentare aici


Rezultatele  FINALE pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  FINALE pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


Rezultatele  probei scrise pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  probei practice pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului – administrator patrimoniu aici

Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor – îngrijitoare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2019, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2018, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2017, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2016, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


BULETIN INFORMATIV pe anul 2015, privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2018 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2017 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2016 aici


RAPORT ANUAL privind aplicarea legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2015 aici


ORDIN pentru aprobarea STATUTULUI ELEVULUI – nr.4742 / 10.08.2016 aici
Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ aici


Anunț pentru ocuparea  următoarelor posturi contractual vacante.

  1. Informatician I A (S)– normă întreagă, perioadă nedeterminată
  2. Paznic I M – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Informații suplimentare aici

Fișa postului – INFORMATICIAN aici

Fișa postului – PAZNIC aici


Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – informatician aici

Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – paznic aici


Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC  aici


Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – INFORMATICIAN aici

Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant PAZNIC  aici


REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC aici


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019                                                                                                                                       click BUGET 2016 


Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice citește