Prima pagină / Informații de interes public

Informații de interes public


ORDIN pentru aprobarea STATUTULUI ELEVULUI – nr.4742 / 10.08.2016 aici


Transparența veniturilor salariale – Conform art.33 – legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30 martie 2018 aici


Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ aici


Anunț pentru ocuparea  următoarelor posturi contractual vacante.

  1. Informatician I A (S)– normă întreagă, perioadă nedeterminată
  2. Paznic I M – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Informații suplimentare aici

Fișa postului – INFORMATICIAN aici

Fișa postului – PAZNIC aici


Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – informatician aici

Rezultatele  verificării dosarelor de înscriere pentru concurs/examen – paznic aici


Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

Rezultatele probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC  aici


Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant – INFORMATICIAN aici

Rezultatele probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului contractual vacant PAZNIC  aici


REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacantINFORMATICIAN aici

REZULTATE FINALE la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant – PAZNIC aici


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINIATE, PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019                                                                                                                                       click BUGET 2016 


Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice citește